Mikser 2014

SR | EN

Mikser raspisuje regionalni konkurs za producente i kreativce preduzetničkih sposobnosti

„STVARAJ REALNO“

PROJEKAT ZA JEDNODNEVNI FESTIVAL U SAVAMALI

Tri uspešne festivalske organizacije, Mikser – festival kreativnosti, Exit – muzički festival i Cinema City – filmski festival, članice DFN mreže (Danube Festival Network), upućuju poziv producentima i drugim kreativcima koji poseduju menadžerske i organizatorske sposobnosti, da se prijave na konkurs pod nazivom „Stvaraj realno - projekat za jednodnevni festival u Savamali“. Konkurs je otvoren od 28. aprila do 20. maja 2014, a najkreativniji učesnici će dobiti priliku da organizuju jednodnevni festival u Savamali u okviru projekta “Savamala kreativna četvrt” - “Savamala Creative District”.

Po prvi put Mikser pruža istorijsku šansu kako producentima, tako i drugim kreativcima koji poseduju menadžerske i organizatorske veštine. Pravo učešća imaju svi stariji od 18 godina, a cilj projekta jeste da se pruži šansa pojedincima i grupama autora koji poseduju nove, sveže ideje da ih primene u praksi i realizuju svoj autorski projekat – jednodnevu festivalsku manifestaciju u Savamali.

Pobednik/ci konkursa će od Mikser festivala dobiti na raspolaganje budžet u vrednosti od 300.000 dinara za pripremu i realizaciju projekta.

Aplikacija za konkurs se sastoji od idejnog projekta, za koji je potrebno potpisati izjavu o autorstvu, radne biografije i motivacionog pisma.

Konkurs je otvoren za pojedince i grupe autora iz: Srbije, Hrvatske, Slovenije, Makedonije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Rumunije, Bugarske, Albanije. Iskustvo i formalno obrazovanje neće biti sami po sebi prednost pri odabiru pobednika. Žiri će prvenstveno obratiti pažnju na opšti koncept projekta  i dati prioritet projektima koji su inovativni i koji na jedinstven način doprinose razvoju kulturnih industrija u regionu.

Žiri koji čine: Hristina Mikić (Grupa za kreativnu ekonomiju), Ivan Lalić (Mikser festival), Ivan Milivojev (Exit festival), Maja Đulić (Marsh produkcija) i Miša Lukić(Leo Burnett) će napraviti najpre uži izbor od deset idejnih projekata, od kojih će biti odabran jedan pobednik (autor ili grupa autora).

Finalistima konkursa članovi žirija će pružiti stručnu praksu u vidu treninga za razvoj idejnog projekta koja će se održati u sredu 4. juna u Mikser house-u (Karađorđeva 46, Beograd) u okviru Mikser festivala.

Pobednik konkursa će dobiti priliku da realizuje svoj projekat u okviru Mikserovog projekta “Savamala kreativna četvrt” – “Savamala Creative District”.

Mikser festival obezbeđuje budžet za realizaciju pobedničkog projekta, kao i lokaciju za njegovu realizaciju.

Konkurs je otvoren od 28. aprila do 20. maja 2014. Rezultati konkursa biće objavljeni 25. maja 2014. godine.

Cultural organization MIKSER is announcing a regional call for producers and creative entrepreneurs

„CREATE REAL“

A ONE-DAY FESTIVAL PROJECT IN SAVAMALA

Cultural organization MIKSER is announcing a regional call for producers and creative entrepreneurs with managerial and organizational skills, to apply for a project “Create real” - a one-day festival project in Savamala. The competition is open from April 28th until May 15th 2014, while the most creative applicants will get a chance to see their idea realised; organizing a one-day long festival in Savamala, within the project “Savamala Creative District”.

“Create real” competition is open to everyone who is 18 or older, while the aim of the project is to offer a chance to creative individuals and teams alike, to implement their fresh ideas in practise and see their project realized – through a one-day festival manifestation in Savamala.

Mikser will award the winner or winners of the competition with a budget valued at 300.000 dinars for preparation and the production of their idea.

The application must include the preliminary design and the description of the project idea, as well as the signed authorship declaration, the CV and a motivational letter.

The competition is open to individuals and teams from: Serbia, Croatia, Slovenia, Macedonia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Hungary, Romania, Bulgaria and Albania.

Previous experience and formal education will not be considered as an advantage when choosing the winner. The judges will mainly focus on the general idea and the concept of the project and they will give a priority to projects that are innovative and which contribute to the development of cultural industries in the region in a unique way.

Judges Hristina Mikić (Creative eceonomy group), Ivan Lalić (Mikser festival), Ivan Milivojev (Exit festival), Maja Đulić (Marsh production) and Miša Lukić (Leo Burnett), will first choose ten projects, and then pick a winner among them.

The competition finalists will be offered expert advice by the judges’ panel, which will be very helpful for realization of their project. 

The winner will have a chance to produce and see his or her idea come to life on the June 4th in Mikser House (Karađorđeva 46, Belgrade).

Mikser festival will provide the budget as well as the location for the projects’ realization.

Applications may be submitted from April 18th until May 15th, while the winner will be announced on May 25th, 2014.

For further questions, contact producenti@mikser.rs

Popuni formular za prijavu:

Please apply here:

Podaci o autoru/grupi autora

About the author / Group of authors:

Autor 2

Author 2

Autor 3

Author 3

Autor 4

Author 4

Autor 5

Author 5

Autor 6

Author 6

Autor 7

Author 7

Autor 8

Author 8

Autor 9

Author 9

Informacije o projektu

About the project